• วันอาภากร

  news/2020/5may/newa01.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. วางพวงมาลาและถวายสักการะเนื่องใน "วันอาภากร" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณพระตำหนักฯ และอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 19 พ.ค.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์

  news/2020/5may/new06.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัส จำนวน 20 ชุด จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 14 พ.ค.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/5may/new05.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จาก ร.อ.หญิง ชโณนาต รัตนพฤกษ์ และครอบครัว จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องออกซิเจนอัตราการไหลสูง ไว้ใช้ในหอวิกฤตกุมารเวชกรรม ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 12 พ.ค.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบชุด PPE

  news/2020/5may/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล PPE และ Face Shield จำนวน 500 ชุด จาก บริษัท HMC Polymers จำกัด จ.ระยอง ณ ห้องประชุม 20 ปี เมื่อ 7 พ.ค.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบชุด PPE

  news/2020/5may/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล PPE (แบบ PVC ) จำนวน 200 ชุด จากทัพเรือภาคที่ 1 ณ ห้องโถง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เมื่อ 7 พ.ค.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/5may/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ และ น.อ.สราวุฒิ พลเสน หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รับมอบเงินบริจาค จากสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 20 ปี เมื่อ 30 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเครื่องควบคุมการให้เลือด

  news/2020/5may/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบ เครื่องควบคุมการให้เลือดและ สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท จากบริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 27 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new09.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จาก พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร. ในนามคณะนายเรือรุ่น 78 จำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ ARI Clinic ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 24 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new10.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID- 19 จาก คุณพัฒนา แสงศรีโรจน์ รอง ผวก.ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 24 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบชุด PPE

  news/2020/4apr/new11.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบชุด PPE จำนวน 250 ชุด จาก บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด โดย คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 21 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new12.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 46 ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 17 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new13.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เพื่้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการต่อสู้ป้องกัน Covid-19 ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 17 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/newa01.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก ครอบครัว คุณนิยม บูรพา และครอบครัว คุณละม่อม บูรพา จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 15 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จาก พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จ.ระยอง จำนวน 2,521,380 บาท เพื่อต่อสู้วิกฤติ Covid-19 ณ ห้องประชุมภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 15 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 57,697 บาท จาก คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 เพื่อต่อสู้วิกฤต COVID-19 ณ ห้องประชุม 20 ปี เมื่อ 14 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ณ ห้องประชุม 20 ปี เมื่อ 14 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

  news/2020/4apr/new05.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE 120 ชุด, ถุงคลุมเท้า 100 คู่, ผ้ากันเปื้อน 1,000 ชิ้น, Face shield 100 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 100 ชิ้น จากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ณ ห้องประชุม 20 ปี เมื่อ 11 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new06.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จาก พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เพื่อซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับใช้รักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 10 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new07.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท จาก น.ต.เกียรติศักดิ์ และคุณยุรี ฉายชูวงศ์ เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 10 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบหน้ากากอนามัย

  news/2020/4apr/new08.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้น, หน้ากาก N95 100 ชิ้น, ถุงมือ 150 ชิ้น, แอลกอฮอล์ (100 ml) 35 ขวด , แอลกอฮอล์ (760 ml) 12 ขวด , แอลกอฮอล์(5,000ml) 2 แกลลอน , แอลกอฮอล์(4,000ml) 8 แกลลอน, และ น้ำดื่ม 20 แพ็ค จาก คณะหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 16 (นมธ. 16) ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 9 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/4apr/new01.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 17 (พบส.ทร.17) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 3 เม.ย.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบ เครื่องวัดอุณหภูมิ

  news/2020/3mar/new02.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.ฯ รับมอบ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จากชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ ห้องประชุม 19 ปี รพ.ฯ เมื่อ 31 มี.ค.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

  news/2020/3mar/new01.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.ฯ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย จากคุณ วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ณ ห้องประชุม 19 ปี รพ.ฯ เมื่อ 31 มี.ค.63

  img-1
 • กิจกรรม HA Day Beyound Expected

  news/2020/2feb/new04.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 2, กลุ่มงานเภสัชกรรม, กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, กลุ่มงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม และกลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม ในการส่งผลงานประกวดเรื่องเล่า Story Telling หรือ แบบ EI3O เกี่ยวกับการบริการที่ตอบสนองผู้รับบริการเกินความคาดหวัง เนื่องในกิจกรรม HA Day Beyound Expected ณ ห้องประชุม War room เมื่อ 26 ก.พ.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

  news/2020/2feb/new03.jpg

  น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ. (ฝ่ายสนับสนุน) ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต จำนวน 75 คน จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(การเยี่ยมบ้าน) และศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง ฯ เมื่อ 25 ก.พ.63

  img-1
 • การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

  news/2020/2feb/new02.png

  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้ยา (DUE) และกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดโครงการ RUA (Responsible Use Of Antibiotic) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ได้ทราบสาเหตุที่สำคัญของปัญหาเชื้อดื้อยา ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 6 ก.พ.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  news/2020/2feb/new01.png

  ชมรมพุทธศาสนา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ วัดป่าสะเดา ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เพื่อทดแทนคุณพระอาจารย์เย็น ปริปุญโญ เจ้าอาวาสฯ ที่ได้เคยเมตตาช่วยเหลืองานบุญจัดหาทุน ให้ รพ.ฯ และเป็นกำลังหลักของชมรมพุทธศาสนา รพ.ฯ มาโดยตลอด ระหว่างวันที่ 1-3 ก.พ.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Smart Leadership"

  news/2020/1jan/new03.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Smart Leadership" และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ ให้กับ บุคลากร รพ.ฯ ระดับผู้บริหาร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขอรับรอง Advance HA ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 22 ม.ค.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  news/2020/1jan/new01.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดย คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ทีมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เรื่อง “ปันน้ำใจ ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจแบ่งปันสุข” ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 10 ม.ค.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • เปิดศูนย์ปันน้ำใจสาธุ

  news/2020/1jan/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ จก.พร. ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล และร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปันน้ำใจสาธุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อ/ซ่อม เตียง รถเข็น อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาล และให้ทหาร ครอบครัวประชาชนในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงได้ยืมไปใช้ที่บ้าน รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณกุศล ณ วัดราษฎร์สามัคคี (กม.10) เมื่อ 11 ม.ค.63
  ภาพข่าว

  img-1

 

Fighting to ACS.
ข่าวสารแพทย์นาวีตรวจสอบสิทธิกรมบัญขีกลาง    
เว็บไซด์ด้านสุขภาพ พร.    
   
   
   
   
   
   
   
   

   คำแนะนำ ข้อปฏิบัติ เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน,เมื่อกลับถึงบ้านและเมื่ออยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
   ประกาศ รพ.ฯ เรื่อง "ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมผู้ป่วย"
   แนวทางปฏิบัติเมื่อมาใช้บริการ รพ.ฯ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
   แจ้งจุดคัดกรองผู้ป่วยและปิดช่องทางเข้า-ออกอาคารผู้ป่วยนอก 3 จุด
   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ
   "แผลเบาหวาน รักษาได้ ไม่ต้องตัดขา" ยินดีให้คำปรึกษาเพียง Add Line โดย "ทีมเบาหวานถามหา รพ.ฯ"
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อกลาง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด

   ร่าง TOR จ้างเหมาบริการตรวจภายนอกทางเทคนิคการแพทย์
   ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน ก.พ.63
   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือเลื่อยตัดกระดูกสันอก
   ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.63(สขร.1)
   ร่าง TOR อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Swich) พร้อมติดตั้ง
   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ 2/งป.2563
   ร่างTOR เครื่องมือเลื่อยตัดกระดูกสันอก
   ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
   ร่าง TOR เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดความเย็นเหวี่ยงหลอดแก้ว
   ร่าง TORประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ความดัน เวลา
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน ธ.ค.62
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน พ.ย.62
   ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
   ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงหม้อแปลง
   ร่างTOR ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
   ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.63(สขร.1)
   ร่างขอบเขตงานประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงหม้อแปลง                                                                                                 ดูทั้งหมด