ข่าวสาร กวตบ.พร.งป.63

งป.63

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร Underwater Medicine First Responder : UMFR

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ สำหรับประชาชนทั่วไป (CPR & AED Provider)

- รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำรุ่นที่ 13 

- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำ งป.63

- น.อ.ธนษวัฒน์ ชัยกุล ผอ.กวตบ.พร. กล่าวต้อนรับนักเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่มาเข้าเรียนวิชาเวชศาสตร์ใต้น้ำ วันที่16-26 ธ.ค.62 ณ.ห้องประชุม1 กวตบ.พร.

- 2-19ธ.ค.62 กวตบ.พร. ส่ง จนท. 2 นายเข้าร่วมฝึกกับกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ และได้มีการจำลองสถานการณ์ในกรณีที่นักดำน้ำเป็นโรคจากการดำน้ำและต้องเข้า Hyperbaric chamber จนถึงการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

- M.A.L.S.34 ฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้า ส้าหรับหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ.เหล่า พ. งป.63

- 18 - 22 พ.ย.62 กวตบ.พร.และ บริษัทCOWAN ร่วม ติดตั้งระบบ  TRC รทฝ.ชุดรลหนองสาหร่าย พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานระบบTRCให้กับนักประดาน้ำประจำเรือหลวงรวมถึงข้าราชการประจำเรือหลวงดังกล่าว

- 29 ต.ค.62 คณะแพทย์รพ.นพรัตนฯ เยี่ยมชม กวตบ.พร.

- 3 ต.ค. 63 น.อ.ธนษวัมน์ ชัยกุล ผอ.กวตบ.พร. นำทีมข้าราชการ กวตบ.พร. เข้าแสดงความยินดีกับผู้บริการระดับสูงกรมแพทย์ทหารเรือ

- 1 ต.ค. 63 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ โดย น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร ส่งมองหน้าที่ ผอ.กวตบ.พร.ให้กับ น.อ.ธนษวัฒน์ ชัยกุล ณ. ห้องประชุม1 กวตบ.พร.

 

 

×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ออกรายการเปิดหูเปิดตา
น.อ.ดนัย ปานแดงให้สัมภาษณ์รายการเปิดหูเปิดตา
รายการลับลวงพราง
น.อ.ดนัย ปานแดง ผอ.กวตบ.พร.ให้สัมภาษณ์รายการลับลวงพราง 4ก.ค.58
มติชนทีวี มาถ่ายทำสกู๊ป
สกู๊ปพิเศษ : ไฮเปอร์บาริค เชมเบอร์ เครื่องฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬา 20 พ.ค.58
สารคดีหลักสูตรกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ MALS
สารคดีหลักสูตรกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ MALS
ความร่วมมือด้านเวชศาสตร์ทางทะเล กับสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norwegian Centre for Maritime Medicine)
ความร่วมมือด้านเวชศาสตร์ทางทะเล กับสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norwegian Centre for Maritime Medicine)
เวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ
เวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
เวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ กับการปฏิบัติการทางทหารและช่วยเหลือประชาชน
เวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ กับการปฏิบัติการทางทหารและช่วยเหลือประชาชน