รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

โครงการสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ฐท.สข.ฯครั้งที่ ๑

ประกอบด้วย คัดกรองภาวะสุขภาพ ความอ่อนตัว ลุกนั่ง ดันพื้น วิ่งระยะทาง ๒.๔ กม.

เมื่อ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กีฬาภายใน ทรภ.๒ ประจำปี งป.๕๙

เปิด ๒๘ ต.ค. ๕๘

 

รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

หน่วยกีฬาที่ ๒ นำโดย

น.ท.ชลี บัวขำ รรก.ผอ.รพฯ นำนักกีฬาและขบวนพาเหรดเข้าร่วมกีฬา

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ขบวนพาเหรด

 

 

 

 

 

 

 

รพ.ฐท.สข. ร่วมกับหมวดบินเฉพาะกิจ ทรภ.๒ เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๕๘

เหตุอากาศยานตก

 

เตรียมการฝึก

 

คัดแยกผู้ป่วยเจ็บ

 

 

  เคลื่อนย้าย

 

 

 

 รักษาและส่งต่อ

 

  

 

 สรุปการปฏิบัติ

 

 

 

ทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็ว รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

 ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันประเทศ ของ ฐท.สข.ทรภ.๒

๒๑ ต.ค. ๕๘

  

 

 

 ทีมแพทย์ น.ท.ชลี  บัวขำ ผอ.รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

  

ให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลที่จุดเกิดเหตุ

 

  

  ให้การรักษาพยาบาล

ส่งรักษาต่อ

พร้อมรับตรวจ