• บริษัท เอ็มไอ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด คุณมิตร อินทร์พิทักษ์ มอบเงิน 100,000 บาท ให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับมอบโดย น.อ.หญิง อภินันท์ แจ่มแจ้ง รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เมื่อ 12 ม.ค.61
  • คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล มอบเงิน 100,000 บาท ให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 11 ม.ค.61
  • คุณลำไย สิงหเขต มอบเงินจำนวน 100,000 เพื่อบำรุง รพ.ฯ รับมอบโดย น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อ 26 ธ.ค.60
  • คุณจิมส์ เบญจรงค์และครอบครัว มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อบำรุง รพ.ฯ รับมอบโดย น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อ 6 ธ.ค.60
  • คุณปราณี ภูมิจินดาและครอบครัว มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อบำรุง รพ.ฯ รับมอบโดย น.อ.หญิงกมลลักษณ์ โสธนะ ณ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 8 ธ.ค.60
  • บริษัท รินทร์ธนาแลนด์แอนด์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบเงินจำนวน 800,000 บาท รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ วัดสัตหีบ เมื่อ 14 ธ.ค.60
  • คุณวิมล หอมหวลและครอบครัว มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อบำรุง รพ.ฯ รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อ 15 ธ.ค.60
  • คุณเชาว์ ลิ้มถาวรวงศ์และครอบครัว มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อบำรุง รพ.ฯ รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อ 25 ธ.ค.60
  • ครอบครัวนิคมคาย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อบำรุง รพ.ฯ รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อ 25 ธ.ค.60
  • บริษัทนิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 30,000 เพื่อบำรุง รพ.ฯ รับมอบโดย นพ.เกรียงไกร กลิ่นทอง ณ คลีนิก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สาขาบ่อวิน เมื่อ 25 ธ.ค.60

แนะนำการบริจาค

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์และพัฒนางานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายการเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการ

Image01

การพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้มีจำนวนเพียงพอและสมรรรถสูง

สิทธิพิเศษ

Image 02

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอขอบคุณในกุศลจิตของท่านและขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ ท่านและครอบครัวมีความสุข สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ