หน้าแรก


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เม.ย.62
ตรวจสอบสถานะการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.62 เป็นต้นไป
ที่ปรึกษา
1. พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2. น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ
3. น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผอ.รพ.ฯ
4. น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ.รพ.ฯ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ

ขอขอบคุณ