สิทธิพิเศษด้านการรักษาพยาบาล

          1. มีสถานพยาบาลเครือข่าย(คลินิกและ รพ.เครือข่าย) ครอบคลุมจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ให้การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยผู้ประกันตนไม่ต้อง ชำระเงิน (ตามเงื่อนไขสำนักงานประกันสังคม)ซึ่งเป็นคลินิกเครือข่ายเอกชน 26 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง (รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)
          2. มีห้องรับรองพิเศษประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาพยาบาล การบริการ ด้วยความสะดวก ประทับใจ พร้อมกับมุมสบาย หนังสือพิมพ์ เครื่องดื่ม โทรทัศน์ ฯลฯ
          3. เปิดคลินิกนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น.วันหยุดราชการและวันหยุด นักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. ณ บริเวณห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน
          4. บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (เมื่อคลินิกเครือข่ายติดต่อแจ้งไปที่โรงพยาบาล)
          5. โทรศัพท์สายด่วน เพื่อปรึกษาสิทธิประกันสังคมสุขภาพ โทร. 0-3893-3980, 0-3824-5936 ตลอด 24 ชม.
           6. ผู้ประกันตนมีสิทธิบัตรประกันชีวิตหรือบัตรประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัย ต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล ส่วนเกิน ค่าห้องจากสิทธิประกันสังคม สามารถ ใช้สิทธิควบคู่กันได้
          7. ทำหมันชาย/หญิง ฟรี
          8. เปิดคลินิกอาชีวเวชกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การบาดเจ็บจากการทำงาน การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
          9. ผู้ประกันตนจะได้รับการตรวจทางด้านทันตกรรมอย่างละเอียดทั้งปาก ด้วยการถ่ายภาพ รังสีพาโนรามิค เพื่อประกอบการรักษาทางทันตกรรม ฟรี
สิทธิพิเศษค่าห้องพัก

      ผู้ประกันตนที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในได้รับประทานอาหารพิเศษและสิทธิพิเศษทุกราย ดังนี้
      1. ห้องพิเศษพัดลมเตียงเดี่ยว ฟรี
      2. ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ ชนิดราคา 1,500 บาท/วัน จ่ายเพียง 300 บาท/วัน
      3. ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ ชนิดราคา 1,800 บาท/วัน จ่ายเพียง 600 บาท/วัน


สิทธิพิเศษสำหรับสถานประกอบการ

      สิทธิพิเศษสำหรับสถานประกอบการ หากมีผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป จะได้รับบริการพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนี้
       มีผู้ประกันตน ตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอบรม การปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้ 1 ครั้ง/ปี

* มอบ Gift set สำหรับเด็กคลอดใหม่
* มอบ Gift set ชุดรับป่วย


แพทย์เฉพาะทาง
     
 
    
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
Somdej pranangchao Sirikit Hospital
Naval Medical Department
www.srkhospital.com
163 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. (038)933980,(038)245936 (ฝ่ายประกันสังคม)