สิทธิพิเศษด้านการรักษาพยาบาล

          1. มีสถานพยาบาลเครือข่าย(คลินิกและ รพ.เครือข่าย) ครอบคลุมจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ให้การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยผู้ประกันตนไม่ต้อง ชำระเงิน (ตามเงื่อนไขสำนักงานประกันสังคม)ซึ่งเป็นคลินิกเครือข่ายเอกชน 26 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง (รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)
          2. มีห้องรับรองพิเศษประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาพยาบาล การบริการ ด้วยความสะดวก ประทับใจ พร้อมกับมุมสบาย หนังสือพิมพ์ เครื่องดื่ม โทรทัศน์ ฯลฯ
          3. เปิดคลินิกนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น.วันหยุดราชการและวันหยุด นักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. ณ บริเวณห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน
          4. บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (เมื่อคลินิกเครือข่ายติดต่อแจ้งไปที่โรงพยาบาล)
          5. โทรศัพท์สายด่วน เพื่อปรึกษาสิทธิประกันสังคมสุขภาพ โทร. 0-3893-3980, 0-3824-5936 ตลอด 24 ชม.
           6. ผู้ประกันตนมีสิทธิบัตรประกันชีวิตหรือบัตรประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัย ต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล ส่วนเกิน ค่าห้องจากสิทธิประกันสังคม สามารถ ใช้สิทธิควบคู่กันได้
          7. ทำหมันชาย/หญิง ฟรี
          8. เปิดคลินิกอาชีวเวชกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การบาดเจ็บจากการทำงาน การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
          9. ผู้ประกันตนจะได้รับการตรวจทางด้านทันตกรรมอย่างละเอียดทั้งปาก ด้วยการถ่ายภาพ รังสีพาโนรามิค เพื่อประกอบการรักษาทางทันตกรรม ฟรี
สิทธิพิเศษค่าห้องพัก

      ผู้ประกันตนที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในได้รับประทานอาหารพิเศษและสิทธิพิเศษทุกราย ดังนี้
      1. ห้องพิเศษพัดลมเตียงเดี่ยว ฟรี
      2. ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ ชนิดราคา 1,500 บาท/วัน จ่ายเพียง 300 บาท/วัน
      3. ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ ชนิดราคา 1,800 บาท/วัน จ่ายเพียง 600 บาท/วัน


สิทธิพิเศษสำหรับสถานประกอบการ

      สิทธิพิเศษสำหรับสถานประกอบการ หากมีผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป จะได้รับบริการพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนี้
       มีผู้ประกันตน ตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอบรม การปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้ 1 ครั้ง/ปี

* มอบ Gift set สำหรับเด็กคลอดใหม่
* มอบ Gift set ชุดรับป่วย


แพทย์เฉพาะทาง
     
 
    
 
  
ระยอง   
      -คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง 121 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 เปิดบริการ 08.30-16.30 น.ทุกวัน จันทร์- อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด โทร. 0 3861 0124-5 มือถือ 08 1664 7180 โทรสาร 0 3861 0439
     -คลินิกหมอชนิดา 133/67 หมู่ 2 หมู่บ้านเพลินใจ 3 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 เปิดบริการวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. โทร.08 6555 5045,0 389 3089
     -ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ 144/9-10 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. โทร.0 3861 7892
     -ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. โทร.0 3894 0186 

 บ้านฉาง
      - คลินิกแพทย์คมสัน 90/88-89 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. โทร. 08 3448 1777,0 3860 3067
      - คลินิกแพทย์พิสิฏฐ์ 90/16-17 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เปิดบริการ อาทิตย์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. โทร. 08 1803 7445,0 3860 246
      - คลินิกหมอกฤชทอง 46/21 หมู่ 5 ถ.บ้านฉาง-พยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เปิดบริการ ทุกวันเว้นวันเสาร์ เวลา 17.00-20.00 น. โทร. 08 1867 7473,0 3860 3989
      - คลินิกเวชกรรมสระแก้ว 103/52-53 ม.3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-20.0 น. โทร. 09 8258 2387,0 3802 9669

สัตหีบ
      - รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 45 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เปิดบริการทุกวันในเวลาราชการ โทร. 0 3843 8903,เบอร์ภายใน 7377,73082 โทรสาร 0 3843 8903
      - ศรีจุฬาคลินิกเวชกรรม 395 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.30 น.เสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ เวลา 12.00-20.30 น. โทร. 08 4677 4894,0 3870 0000
      - คลินิกแพทย์ขจิตร์เวชกรรม 420/2 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 12.00-13.00 น.และ 16.30-20.30 น.อาทิตย์ เวลา 16.30-20.30 น. โทร. 08 1286 0450,0 3843 778 โทรสาร 0 3843 7778
      - คลินิกแพทย์เกรียงไกร 7/10 หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เปิดบริการ อาทิตย์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.เสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.และ 17.00-20.00 น. โทร. 08 3114 4887,0 3843 6904
      - คลินิกแพทย์ธีรศักดิ์ 18/77-78 ม.2 ถ.สุขุมวิท อ.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดบริการ อาทิตย์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.เสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. โทร. 09 7265 5424
      - คลินิกแพทย์ หู คอ จมูกสัตหีบ 82/128 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00-20.00 น. โทร. 08 5246 0449 โทรสาร 0 3869 1500
      - สมปรารถนาคลินิกเวชกรรม (ตรวจรักษาโรคทั่วไปและฝังเข็ม) โครงการเซนสิริ แยกเจ (ทางเข้าวัดเขาคันธมาทน์) 98/126 หมู่ 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โทร. 038-435231,089-6499036

บ่อวิน
     
      - คลินิก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สาขาบ่อวิน ณ อาคารพานิชย์ เลขที่ 303/15-16 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี โทร. 038-197955      


พัทยา   
      - คลินิกเวชกรรมแพทย์ชวัช 1-2 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-21.00 น.โทร.08 6400 6785,0 382 1072 โทรสาร 0 382 1072      
      - คลินิก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สาขานาจอมเทียน สี่แยกไฟแดงบ้านอำเภอ อาคารพานิชย์ เลขที่ 161/14 ถนนสุขุมวิท บ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โทร. 038-119-077      


มาบตาพุด
  
      - คลินิกแพทย์กอบพณ 86 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00-20.00 น. โทร. 08 1723 1347,0 3860 -9499
      - คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก 12/5-6 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00-20.00 น.
      - คลินิกมาบตาพุดการแพทย์ 161/6 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เปิดบริการทุกวันเว้นวันเสาร์ เวลา 17.00-20.00 น. โทร. 08 9692 0445,0 3860 9499

นิคมพัฒนา
      - คลินิกแพทย์สุรเดช หู คอ จมูก 275 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-19.30 น. อาทิตย์ เวลา 17.30-19.30 น.หยุดวันพุธ โทร.08 1642 5162
      - คลินิกแพทย์รวมแพทย์นิคม 212/7 ม.2 ถ.ตลาดนิคม กม.12 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 08 134 315
      - คลินิกซอย 13 การแพทย์ 24 ม. 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.0-20.0 น. โทร. 08 9748 8509,0 3865 9583 โทรสาร 0 3865 9583

ปลวกแดง
      - คลินิกแพทย์ทศนเทพ 461/10 หมู่ 1 ถ.เทศบาล ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. เสาร์- อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ 08.00 - 12.00 น. 17.00-20.00 น. โทร.08 7325 9666

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
Somdej pranangchao Sirikit Hospital
Naval Medical Department
www.srkhospital.com
163 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. (038)933980,(038)245936 (ฝ่ายประกันสังคม)