วิสัยทัศน์
เราจะเป็นศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงที่มีคุณภาพ
 
พันธกิจ
ดูแลสุขภาพ ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ

นโยบายศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
          1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเคารพในสิทธิชั้นพื้นฐาน และดำเนินงานด้วยจริยธรรมที่ดี
          2. ให้การดูแลป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
          3. ผู้รับบริการปราศจากภาวะแทรกซ้อน

ภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์ ฯ
     1. ให้การรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติการใต้น้ำและในอากาศ (Decompression Sickness)
     2. ให้การรักษาโรคที่เกิดจากร่างกายเกิดภาวะพร่องออกซิเจนและจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับบรรยากาศความดันสูงตามที่สมาคม เวชศาสตร์ใต้น้ำ และความดันบรรยากาศสูงนานาชาติ (UHMS) ให้การยอมรับ (Hyperbaric Oxygen Therapy)
     3. ดำเนินการบวบรวมข้อมูลทางสถิติและเผยความรู้งานด้านเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

 
ศูนย์ศัลยกรรมสมอง
 
     หน้าที่
ให้การรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยด้วยออกซิเจน 100 % ในห้องปรับความดันบรรยากาศสูง ให้การสนับสนุนงานด้านสายการแพทย์ในการฝึกปฏิบัติการใต้น้ำของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศโดยการ เตรียมพร้อมห้องปรับบรรยากาศสำหรับการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชม.

     ภารกิจ
รักษาผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการปฏิบัติการใต้น้ำและในอากาศรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ห้องปรับบรรยากาศ เผยแพร่ความรู้ให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรของรพ.ฯในงานด้านเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศ สูง สนับสนุนภารกิจต่างๆตามที่กองทัพเรือและกรมแพทย์ทหารเรือมอบหมาย ร่วมวิจัยพัฒนารวบรวมด้านเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
 
 
    
 
 

 

 

 

 
 
 

   

 
 ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0-3824-5735-69 ต่อ 69151- 57 หรือ 082-571-2660


Copyright ©2011. All rights reserved.