กลับหน้าหลัก


       พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 2, กลุ่มงานเภสัชกรรม, กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, กลุ่มงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม และกลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม ในการส่งผลงานประกวดเรื่องเล่า Story Telling หรือ แบบ EI3O เกี่ยวกับการบริการที่ตอบสนองผู้รับบริการเกินความคาดหวัง เนื่องในกิจกรรม HA Day Beyound Expected ณ ห้องประชุม War room เมื่อ 26 ก.พ.63