กลับหน้าหลัก


       สนง.บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) เมื่อ 7-8 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ โดย ผอ.รพ.ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม