แผนที่และที่ตั้ง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
           แผนที่และที่ตั้ง
               เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0-3824-5700 Fax. 0-3824-5771 ภายใน ทร. 69444,69555