• ผอ.รพ.ฯ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี

  news/2020/10oct/new1.jpg

  พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้บังคับบัญชาในสังกัด พร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ ทหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพฯ และในงาน ชมรมพุทธศาสนา รพ.ฯ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาเบื้องต้นและฝังเข็ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ เมื่อ 11 ต.ค.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเตียงนอนเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  news/2020/10oct/new2.jpg

  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเตียงนอนเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 5 เตียง รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 15 คัน และเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนจำนวน 1 เครื่อง จาก คณะจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลและ นนร.71 ณ ห้องโถงอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เมื่อ 6 ต.ค.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2020/10oct/new3.jpg

  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ร.อ.ชิต-คุณพรศรี-คุณพิชญ์ชลี โมฬี ให้กับ ศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมือ 6 ต.ค.63

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน รพ.ฯ

  news/2020/10oct/new4.jpg

  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน รพ.ฯ ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ หน.นขต.รพ.ฯ เข้ารายงานตนต่อ ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 1 ต.ค.63

  img-1
 • รอง ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล) ร่วมแสดงความยินดี

  news/2020/10oct/new5.jpg

  น.อ.หญิง กิตติมา ธิเบศร์ณรงค์ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการพยาบาล) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลฯ ร่วมแสดงความยินดี กับพยาบาลทหารเรือ (RN รุ่น 46 ) ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 12 ต.ค.63

  img-1

 

Fighting to ACS.
ข่าวสารแพทย์นาวีตรวจสอบสิทธิกรมบัญขีกลาง    
เว็บไซด์ด้านสุขภาพ พร.    
   
   
   
   
   
   
   
   

   แนวทางปฏิบัติเมื่อมาใช้บริการ รพ.ฯ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ
   "แผลเบาหวาน รักษาได้ ไม่ต้องตัดขา" ยินดีให้คำปรึกษาเพียง Add Line โดย "ทีมเบาหวานถามหา รพ.ฯ"


   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานจักษุกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ที่หน่วยรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

   ร่าง TOR จ้างเหมาบริการตรวจภายนอกทางเทคนิคการแพทย์
   ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน ก.พ.63
   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือเลื่อยตัดกระดูกสันอก
   ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.63(สขร.1)
   ร่าง TOR อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Swich) พร้อมติดตั้ง
   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ 2/งป.2563
   ร่างTOR เครื่องมือเลื่อยตัดกระดูกสันอก
   ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
   ร่าง TOR เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดความเย็นเหวี่ยงหลอดแก้ว
   ร่าง TORประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ความดัน เวลา
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน ธ.ค.62
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน พ.ย.62
   ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
   ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงหม้อแปลง
   ร่างTOR ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
   ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.63(สขร.1)
   ร่างขอบเขตงานประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงหม้อแปลง                                                                                                 ดูทั้งหมด