• "ในหลวง" พระราชทานเงิน

  news/2019/5may/new01.jpg

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน 79,922,114 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
  ภาพข่าว

  img-1
 • Pacific Partnership 2019

  news/2019/5may/new03.jpg

  น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผอ.รพ.ฯ และ น.อ. Branden ZILKO ตำแหน่ง Chief of Staff, CDR. เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานด้านการแพทย์ ในโครงการ Pacific Partnership 2019 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันอาภากร

  news/2019/5may/new04.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ พระตำหนักหน้า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 19 พ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันพยาบาลสากล

  news/2019/5may/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 และ น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการพยาบาล ประกาศจริยธรรมองค์กร ภายในงานมีการมอบรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณให้กับพยาบาลที่มีพฤติกรรมบริการดีเด่น รางวัลหน่วยงานที่มีคุณภาพในการบันทึกทางการพยาบาล พร้อมมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 13 พ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • เสวนา เรื่อง"ไวรัสตับอักเสบบีและซี รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้"

  news/2019/4apr/new04.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เปิดงานเสวนา เรื่อง"ไวรัสตับอักเสบบีและซี รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้" มีการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บีและซี และบรรยายวิชาการโดย น.ท.นพ.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล และ น.ท.นพ.ปารินทร์ ศิริวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 24 เม.ย.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • นายกสมาคมภริยาฯ เยี่ยมชมห้องสมุด

  news/2019/4apr/new03.jpg

  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ เยี่ยมห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมาคมภริยาทหารเรือ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมทั้งรับมอบเงินสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท จากนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 22 เม.ย.62

  img-1
 • แถลงข่าว กิจกรรมเดิน-วิ่ง

  news/2019/4apr/new02.jpg

  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลมินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 14 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 1000 ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก ฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมฯ ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับผู้สนใจ
  ภาพข่าว

  img-1
 • รพ.ฯ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์

  news/2019/4apr/new01.jpg

  รพ.ฯ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดขบวนแห่พระพุทธรูป การสรงน้ำพระพุทธชินราชจำลอง สักการะพระยูไลไภษัชคุรุพุทธเจ้า ศาลกรมหลวงชุมพรฯ พระราชานุสาวรีย์ฯ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ การประกวดเทพีสงกรานต์ กิจกรรมรื่นเริง เมื่อ วันที่ 9 เม.ย.62 ณ บริเวณอาคารบริการระบบสุขภาพ รพ.ฯ (อาคารริมน้ำ)
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเททอง

  news/2019/2feb/new01.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเททอง หล่อรูปเหมือน หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (พระเกจิอาจารย์ วัดสะแก จว.พระนครศรีอยุธยา) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ณ วัดราษฎร์สามัคคี กม.10 เมื่อ 5 ก.พ.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • ปลายทางชีวิตลิขิตได้

  news/2019/1jan/new05.jpg

  ทีมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ" โดยทีมแพทย์พยาบาลและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 30 ม.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

  news/2019/1jan/new03.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เปิดโครงการ สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU awareness week) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ,บุคลากรส่วนสนับสนุน รวมทั้งบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิและประชากรกลุ่มพิเศษ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.- 1 ก.พ.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา

  news/2019/1jan/new01.jpg

  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 16.30 -20.00 น. วันพุธและวันศุกร์ คลินิกโรคหัวใจ เวลา 06.30-08.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า อาคารตรวจโรคทั่วไป เมื่อ 9 ม.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • บริหารความเสี่ยงองค์กร

  news/2019/1jan/new02.jpg

  สนง.บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) เมื่อ 7-8 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ โดย ผอ.รพ.ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม
  ภาพข่าว

  img-1

 


   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ
   "แผลเบาหวาน รักษาได้ ไม่ต้องตัดขา" ยินดีให้คำปรึกษาเพียง Add Line โดย "ทีมเบาหวานถามหา รพ.ฯ"  
ตรวจสอบสถานะการสมัครแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2019....คลิก....
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อกลาง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการเงิน
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกซักฟอก
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพ
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 

   ร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้า อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   ร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI)
   ร่าง TOR จัดซื้อชุดยึดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดสมอง
   ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องช่วยหายชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
   ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบแชร์โหลดระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
   ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซรเย์ฟลูโอโรสโคป
   ประกวดราคาซื้อ GLOVE DISP. NO.S
   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ซากแบตเตอรี่ 12v. 200 amp) จำนวน 14 ลูก
   ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลมชนิดปรับทิศทางได้
   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับผ่าตัด
   จำหน่ายซากพัสดุชำรุด จำนวน 24 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
   ร่าง TOR จัดซื้อชุดรับใหม่ผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 8,000 ชุด
   สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน ก.พ.62
   ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 กก. จำนวน1 เครื่อง
   ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
   ร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้า อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   ร่าง TOR จัดซื้อแก๊สปิโตเลียมเหลว (LPG) ชนิดบรรจุถัง ขนาด 48 กก.                                                                                     ดูทั้งหมด