• ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเททอง

  news/2019/2feb/new01.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเททอง หล่อรูปเหมือน หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (พระเกจิอาจารย์ วัดสะแก จว.พระนครศรีอยุธยา) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ณ วัดราษฎร์สามัคคี กม.10 เมื่อ 5 ก.พ.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • ปลายทางชีวิตลิขิตได้

  news/2019/1jan/new05.jpg

  ทีมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ" โดยทีมแพทย์พยาบาลและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 30 ม.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

  news/2019/1jan/new03.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เปิดโครงการ สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU awareness week) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ,บุคลากรส่วนสนับสนุน รวมทั้งบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิและประชากรกลุ่มพิเศษ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.- 1 ก.พ.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา

  news/2019/1jan/new01.jpg

  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 16.30 -20.00 น. วันพุธและวันศุกร์ คลินิกโรคหัวใจ เวลา 06.30-08.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า อาคารตรวจโรคทั่วไป เมื่อ 9 ม.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • บริหารความเสี่ยงองค์กร

  news/2019/1jan/new02.jpg

  สนง.บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) เมื่อ 7-8 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ โดย ผอ.รพ.ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม
  ภาพข่าว

  img-1
 • ปิดกีฬาหน่วยแพทย์

  news/2018/12dec/new04.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ และงานเลี้ยงปีใหม่ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2561 เมื่อ 26 ธ.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • "ปัสสาวะเล็ด ภัยเงียบใกล้ตัว"

  news/2018/12dec/new02.jpg

  คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยทางเดินปัสสาวะ (URO CARE TEAM) จัดโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการกลุ่มอาการทางเดินปัสสาวะ เรื่อง "ปัสสาวะเล็ด ภัยเงียบใกล้ตัว" โดย พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 19 ธ.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการ HA Day

  news/2018/12dec/new03.jpg

  พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ HA Day ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “PTC : ยกระดับคุณภาพด้านยา เพื่อผู้ป่วยปลอดภัย” โดย สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • กิจกรรม Sport Day งป.61

  news/2018/12dec/new01.jpg

  คณะกรรมการกีฬา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดกิจกรรม Sport Day ประจำปี งป.61 โดยจัดการแข่งขันกีฬา 13 ประเภท และการประกวดกองเชียร์ ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. - 12 ธ.ค.61 และได้ทำพิธีเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค.61 ณ โรงพลศึกษา รพ.ฯ
  ภาพข่าว

  img-1
 • หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา

  news/2018/11nov/new05.jpg

  น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะนักวิ่งและร่วมพิธีรับมอบคฑา ในโครงการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดนักวิ่งสมทบกิจกรรมจำนวน 20 นาย เพื่อร่วมวิ่งและส่งมอบคฑาไปยังจุดต่อไป เมื่อ 22 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ เข้ารับประกาศนียบัตร จาก TMI

  news/2018/11nov/new04.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เข้ารับประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) "โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนทศโรงพยาบาลระดับที่ 3" ในงาน การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อ 21 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  news/2018/11nov/new03.jpg

  คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ทีมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุฯ จัดงานประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พิธีเปิดโดย พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รอง จก.พร. และได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุของกรมแพทย์ทหารเรือ" ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 15 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • รพ.ฯ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

  news/2018/11nov/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำเงินสมทบทุนทำนุบำรุงวัด พระศาสนา และได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและฝังเข็มเพื่อบริการประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ 10 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

  news/2018/11nov/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ กล่าวเปิดงาน การบรรยายเรื่อง " EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 1 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • TMI ประเมินคุณภาพระดับ 3

  news/2018/10oct/new05.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลรับรองคุณภาพระบบงานสารสนเทศ รพ.ฯ ระดับ 3 โดยมี คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมินจากสมาคมเวชสารสนเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์ผู้อำนวยการและ CIO ภาพรวมการพัฒนาและแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 29 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือตรวจเยี่ยม

  news/2018/10oct/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร.ฯ พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่สายแพทย์ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ ฯ เมื่อ 30 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันพยาบาลแห่งชาติ

  news/2018/10oct/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ กล่าว อาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน ได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณอาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 24 ต.ค. 61
  ภาพข่าว

  img-1
 • กิจกรรม วันล้างมือโลก

  news/2018/10oct/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "เดือนแห่งการรณรงค์การทำความสะอาดมือ" เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรทุกหน่วยใน โรงพยาบาล ได้เกิดความตระหนักในการรู้สึกมีส่วนร่วมในการลดการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณห้องโถงหน้าแผนกเวชระเบียน เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic HA

  news/2018/10oct/new01.jpg

  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Basic HA : การพัฒนาคุณภาพสำหรับส่วนสนับสนุน" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบม มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดพื้นฐานในการทำงานประจำ สามารถประยุกต์ ใช้เครื่องมือคุณภาพพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพในงานประจำได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรอง Adanced HA ในปี 2562 ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 8 - 9 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • พิธีอำลาชีวิตราชการ งป.61

  news/2018/9sep/new06.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี งป.61 จำนวน 14 นาย โดย ผอ.รพ.ฯ ได้กล่าวสดุดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ฯ, มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 24 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

  news/2018/9sep/new05.jpg

  คณะอนุกรรมการป้องกันอัคคีภัย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในระดับโรงพยาบาล ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรของ รพ.ฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการดับเพลิงประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกร่วมกับหน่วยงานภายนอก รพ.ฯ ในการสนับสนุนการดับเพลิง โดยสมมติสถานการณ์ที่ แผนกเวชระเบียนและหอผู้ป่วยวิกฤติ เมื่อ 20 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ

  news/2018/9sep/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ 13 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • มหกรรม SRK-R2R-Innovation Day 2018

  news/2018/9sep/new03.jpg

  คณะกรรมการผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) รพ.ฯ จัดงาน มหกรรม SRK-R2R-Innovation Day 2018 โดย ผอ.รพ.ฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และนำเสนอผลงาน R2R และ Innovation ที่ผ่านการคัดเลือก ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 11 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1

 


   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ
   "แผลเบาหวาน รักษาได้ ไม่ต้องตัดขา" ยินดีให้คำปรึกษาเพียง Add Line โดย "ทีมเบาหวานถามหา รพ.ฯ"
   "แผนกเวชระเบียน รพ.ฯ จะทำลายแฟ้มเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี หากต้องการเก็บประวัติไว้ ให้ติดต่อโทร 038-245735-69 ต่อ 69323 ภายใน 31 มี.ค.62  
สมัครการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2019....คลิก....
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อกลาง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการเงิน
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกซักฟอก
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพ
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 

   ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตัดชิ้นเนื้อสำหรับงานพยาธิวิทยา
   ร่าง TOR จัดซื้อชุดโต๊ะตัดชิ้นเนื้อสำหรับงานพยาธิวิทยา
   ร่าง TOR จัดซื้อตู้แช่แข็งพลาสม่า
   ประกวดราคาซื้อ เสบียงอาหารสด - แห้ง สำหรับระยะเวลา 9 เดือน
   ประกวดราคาซื้อเครื่องตุกหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้
   ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
   สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน ธ.ค.61
   สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน พ.ย.61
   สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน ต.ค.61
   ประกวดราคาซื้อ หมึกพิมพ์ HP Laserjet CE285A จำนวน 450 ตลับ
   ประกวดราคาซื้อ กระดาษชำระเช็ดมือแบบม้วน จำนวน 4,800 ม้วน
   ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต PART A และ PART B จำนวน 2 รายการ
   ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟัง จำนวน 180 เครื่อง                                                                                     ดูทั้งหมด