• ประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  news/2020/1jan/new01.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดย คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ทีมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เรื่อง “ปันน้ำใจ ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจแบ่งปันสุข” ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 10 ม.ค.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • เปิดศูนย์ปันน้ำใจสาธุ

  news/2020/1jan/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ จก.พร. ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล และร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปันน้ำใจสาธุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อ/ซ่อม เตียง รถเข็น อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาล และให้ทหาร ครอบครัวประชาชนในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงได้ยืมไปใช้ที่บ้าน รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณกุศล ณ วัดราษฎร์สามัคคี (กม.10) เมื่อ 11 ม.ค.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานฯ

  news/2019/12dec/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ คณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน จากสถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงาน รพ.ฯ และจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทการเป็นโรงพยาบาลที่ดำเนินการโดยกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรกองทัพเรือที่ให้บริการสาธารณชนทั่วไปมีศูนย์การแพทย์ CPIRD" ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 24 ธ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • จก.พร.ตรวจเยี่ยม

  news/2019/12dec/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ จก.พร. และคณะ ในการมาตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ และ รับทราบผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องต่างๆ ของหน่วย ประจำปี งป.62 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 17 ธ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • ปิดการแข่งขันกีฬา Sports Day

  news/2019/12dec/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา Sports Day วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้บุคลากรของโรงพยาบาล มีการสร้างเสริมความสามัคคีและมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกำลังพลของโรงพยาบาลทั้งหมดออกเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีขียว และสีม่วง ณ อาคารกีฬา รพ.ฯ เมื่อ 11 ธ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • Green&Clean Hospital

  news/2019/11nov/new02.jpg

  น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตร มาตรฐาน Green&Clean Hospital (ระดับดีมาก Plus) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็น รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งเดียวในเขตจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับดีมาก Plus ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เมื่อ 28 พ.ย.62

  img-1
 • ประชุมเชิงปฏิบัติ

  news/2019/11nov/new01.jpg

  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AHA Tools การบริหารองค์กรเชิงระบบ" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการรับรองมาตรฐาน AHA สำหรับผู้บริหารระดับสูง, หน.นขต. และ รอง หน.นขต. ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 12 พ.ย.62

  img-1
 • ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต

  news/2019/10oct/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีผู้บังคับบัญชา ในสังกัด พร. ทั้งอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพฯ เพื่อนำเงินสมทบทุนทำนุบำรุงวัด พระศาสนาและสาธารณประโยชน์อื่นๆ และมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการฝังเข็ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ณ วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง เมื่อ 27 ต.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันพยาบาลแห่งชาติ

  news/2019/10oct/new02.jpg

  น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล) เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง "We Love Breast" และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ บริเวณอาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 21 ต.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันล้างมือโลก (Global hand washing day)

  news/2019/10oct/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เดือนแห่งการรณรงค์การทำความสะอาดมือ" ในวันล้างมือโลก (Global hand washing day) เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการล้างมือ ณ บริเวณห้องโถงหน้าแผนกเวชระเบียน อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก เมื่อ 15 ต.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • รับ-ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ฯ

  news/2019/8sep/new03.jpg

  พิธีรับ-ส่งหน้าที่ โดย พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ทำพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่ ให้แก่ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ 30 ก.ย.62

  img-1
 • วันมหิดล

  news/2019/8sep/new02.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จอมพลเรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ เมื่อ 24 ก.ย.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

  news/2019/8sep/new01.jpg

  พล.ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง Medical Challenges in Disruptive Era ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 5 ก.ย.62

  img-1
 • เรื่องหัวใจ ยกให้เราดูแล

  news/2019/7aug/new06.jpg

  พล.ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในงาน การนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางการแพทย์โรคหัวใจ "Work Hard for your heart : เรื่องหัวใจ ยกให้เราดูแล" วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ไปสู่การเป็น Cardiac center leval 2 ในอนาคต ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 22 ส.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันสถาปนา รพ.ฯ ครบรอบ 22 ปี

  news/2019/7aug/new05.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใน รพ.ฯ และมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ครบรอบ 22 ปี โดยมี พล.ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อ วันที่ 22 ส.ค.62 ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
  ภาพข่าว

  img-1
 • ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี

  news/2019/7aug/new03.jpg

  พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ธนาคารเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี ให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้งานที่บ้าน โดยมี นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย ส.ส.เขต 8 ชลบุรี, ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ฯ คณะนายทหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ 8 ส.ค.62

  img-1
 • ลงนามถวายพระพร

  news/2019/7aug/new02.jpg

  เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และข้าราชการ รพ.ฯ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62

  img-1
 • Lean Management

  news/2019/7aug/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Lean Management" โดย สนง.บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพฯ เพื่อให้การบริการด้านการรักษาพยาบาลรวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อ 7-8 ส.ค.62 ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ

  img-1
 • รพ.ฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลฯ ครั้งที่ 14

  news/2019/7aug/new01.jpg

  พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานจัดงาน ณ บริเวณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 4 ส.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • รพ.ฯ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล

  news/2019/6june/new01.jpg

  รพ.ฯ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และเป็นกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธกับผู้ป่วยยากไร้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์, ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการแสดงพระธรรมเทศนา ณ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 22 - 23 มิ.ย.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • Pacific Partnership 2019

  news/2019/5may/new03.jpg

  น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผอ.รพ.ฯ และ น.อ. Branden ZILKO ตำแหน่ง Chief of Staff, CDR. เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานด้านการแพทย์ ในโครงการ Pacific Partnership 2019 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันอาภากร

  news/2019/5may/new04.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ พระตำหนักหน้า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 19 พ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันพยาบาลสากล

  news/2019/5may/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 และ น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการพยาบาล ประกาศจริยธรรมองค์กร ภายในงานมีการมอบรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณให้กับพยาบาลที่มีพฤติกรรมบริการดีเด่น รางวัลหน่วยงานที่มีคุณภาพในการบันทึกทางการพยาบาล พร้อมมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 13 พ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1

 


   ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนาและตักบาตรหลวงปู่สวาท ปัญญาธโร 22-23 ม.ค.63
   สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ อัตราจ้าง ปี 2563
   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ
   "แผลเบาหวาน รักษาได้ ไม่ต้องตัดขา" ยินดีให้คำปรึกษาเพียง Add Line โดย "ทีมเบาหวานถามหา รพ.ฯ"
   สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ อัตราจ้าง ปี 2563
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อกลาง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการเงิน
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกซักฟอก
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพ
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 

   ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.63(สขร.1)
   ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล แบบทัดหลังหู จำนวน 180 เครื่อง
   ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมีสารสีเหลือง จำนวน 400 ชิ้น
   ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.62(สขร.1)
   ประกวดราคาซื้อแก๊ส แอล พี จี ชนิดถังบรรจุ 48 กิโลกรัม แบบ 2 วาล์ว
   ประกวดราคาซื้อ GLOVE DISP. NO.S จำนวน 20,000 กล่อง
   ประกวดราคาซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT/APTT
   ประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ จำนวน 3,200 กล่อง
   ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ แผนกภูิคุ้มกันวิทยาและอณูชีววิทยา
   ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ แผนกเคมีคลินิก จำนวน 9 รายการ
   ประกาศจ้างเหมาถ่ายเอกสารตามจุดบริการ 2 จุด
   ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 60000 ม้วน
   ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ HP Laserjet รุ่น CE285A/85A จำนวน 600 กล่อง
   ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระเช็ดมือแบบม้วน จำนวน 4,500 ม้วน
   ร่าง TORจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
   ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 12,600 Tests
   ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพาะหาสาเหตุของโรค จำนวน 4 รายการ
   ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบการเข้ากันได้ของระบบเลือดและตรวจหาหมู่เลือด
   ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 10 รายการ                                                                                                             ดูทั้งหมด