• การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

  news/2020/2feb/new02.png

  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้ยา (DUE) และกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดโครงการ RUA (Responsible Use Of Antibiotic) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ได้ทราบสาเหตุที่สำคัญของปัญหาเชื้อดื้อยา ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 6 ก.พ.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  news/2020/2feb/new01.png

  ชมรมพุทธศาสนา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ วัดป่าสะเดา ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เพื่อทดแทนคุณพระอาจารย์เย็น ปริปุญโญ เจ้าอาวาสฯ ที่ได้เคยเมตตาช่วยเหลืองานบุญจัดหาทุน ให้ รพ.ฯ และเป็นกำลังหลักของชมรมพุทธศาสนา รพ.ฯ มาโดยตลอด ระหว่างวันที่ 1-3 ก.พ.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Smart Leadership"

  news/2020/1jan/new03.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Smart Leadership" และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ ให้กับ บุคลากร รพ.ฯ ระดับผู้บริหาร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขอรับรอง Advance HA ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 22 ม.ค.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  news/2020/1jan/new01.jpg

  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดย คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ทีมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เรื่อง “ปันน้ำใจ ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจแบ่งปันสุข” ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 10 ม.ค.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • เปิดศูนย์ปันน้ำใจสาธุ

  news/2020/1jan/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ จก.พร. ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล และร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปันน้ำใจสาธุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อ/ซ่อม เตียง รถเข็น อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาล และให้ทหาร ครอบครัวประชาชนในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงได้ยืมไปใช้ที่บ้าน รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณกุศล ณ วัดราษฎร์สามัคคี (กม.10) เมื่อ 11 ม.ค.63
  ภาพข่าว

  img-1
 • สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานฯ

  news/2019/12dec/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ คณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน จากสถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงาน รพ.ฯ และจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทการเป็นโรงพยาบาลที่ดำเนินการโดยกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรกองทัพเรือที่ให้บริการสาธารณชนทั่วไปมีศูนย์การแพทย์ CPIRD" ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 24 ธ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • จก.พร.ตรวจเยี่ยม

  news/2019/12dec/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ จก.พร. และคณะ ในการมาตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ และ รับทราบผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องต่างๆ ของหน่วย ประจำปี งป.62 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 17 ธ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • ปิดการแข่งขันกีฬา Sports Day

  news/2019/12dec/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา Sports Day วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้บุคลากรของโรงพยาบาล มีการสร้างเสริมความสามัคคีและมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกำลังพลของโรงพยาบาลทั้งหมดออกเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีขียว และสีม่วง ณ อาคารกีฬา รพ.ฯ เมื่อ 11 ธ.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • Green&Clean Hospital

  news/2019/11nov/new02.jpg

  น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตร มาตรฐาน Green&Clean Hospital (ระดับดีมาก Plus) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็น รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งเดียวในเขตจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับดีมาก Plus ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เมื่อ 28 พ.ย.62

  img-1
 • ประชุมเชิงปฏิบัติ

  news/2019/11nov/new01.jpg

  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AHA Tools การบริหารองค์กรเชิงระบบ" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการรับรองมาตรฐาน AHA สำหรับผู้บริหารระดับสูง, หน.นขต. และ รอง หน.นขต. ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 12 พ.ย.62

  img-1
 • ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต

  news/2019/10oct/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีผู้บังคับบัญชา ในสังกัด พร. ทั้งอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพฯ เพื่อนำเงินสมทบทุนทำนุบำรุงวัด พระศาสนาและสาธารณประโยชน์อื่นๆ และมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการฝังเข็ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ณ วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง เมื่อ 27 ต.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันพยาบาลแห่งชาติ

  news/2019/10oct/new02.jpg

  น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล) เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง "We Love Breast" และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ บริเวณอาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 21 ต.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันล้างมือโลก (Global hand washing day)

  news/2019/10oct/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เดือนแห่งการรณรงค์การทำความสะอาดมือ" ในวันล้างมือโลก (Global hand washing day) เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการล้างมือ ณ บริเวณห้องโถงหน้าแผนกเวชระเบียน อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก เมื่อ 15 ต.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • รับ-ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ฯ

  news/2019/8sep/new03.jpg

  พิธีรับ-ส่งหน้าที่ โดย พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ทำพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่ ให้แก่ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ 30 ก.ย.62

  img-1

 


   แจ้งจุดคัดกรองผู้ป่วยและปิดช่องทางเข้า-ออกอาคารผู้ป่วยนอก 3 จุด
   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ
   "แผลเบาหวาน รักษาได้ ไม่ต้องตัดขา" ยินดีให้คำปรึกษาเพียง Add Line โดย "ทีมเบาหวานถามหา รพ.ฯ"
   สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ อัตราจ้าง ปี 2563
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อกลาง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการเงิน
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกซักฟอก
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพ
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 

   ร่าง TOR เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดความเย็นเหวี่ยงหลอดแก้ว
   ร่าง TORประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ความดัน เวลา
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน ธ.ค.62
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน พ.ย.62
   ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
   ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงหม้อแปลง
   ร่างTOR ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
   ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.63(สขร.1)
   ร่างขอบเขตงานประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงหม้อแปลง
   ร่างTOR งานจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเร์คอมพิวเตอร์
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ ประจำเดือน ต.ค.62
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนกพลาธิการฯ งป.62
   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ 1/งป.2563
   ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล แบบทัดหลังหู จำนวน 180 เครื่อง
   ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมีสารสีเหลือง จำนวน 400 ชิ้น                                                                                                 ดูทั้งหมด