หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
          หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้บริการ
               - งานประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ
               - งานเลี้ยงรื่นเริง สังสรรค์
               - งานมงคลสมรส
               - งานอื่น ๆ
          เวลาให้บริการ
               0830 - 2200
          หอประชุมประกอบด้วยห้องประชุม ดังนี้
               1. ห้องประชุมภูหลวง
               2. ห้องประชุมคลองไผ่
               3. ห้องประชุมภูหลวงรวมถึงห้องประชุมคลองไผ่ (สามารถรวมหรือแยกห้องได้อย่างเป็นสัดส่วน)


อาคารบริการระบบสุขภาพ