ประวัติการก่อตั้ง กองพันพยาบาล (Medical Battalion)
เกียรติประวัติกองพันพยาบาล ถูกสร้างมาจากอนุชนรุ่นก่อน ที่ยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ รบเคียงบ่าเคียงไหล่มากับทหารนาวิกโยธินโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในทุกสมรภูมิ ซึ้งทำให้อนุชนรุ่นหลังรู้สึกเป็นเกียรติ และ ภาคภูมิใจในนามของหน่วยนี้เป็นอย่างมาก และพร้อมที่ จะทุ่มเท กำลังกาย แรงใจ สติปัญญา และความรู้ ความสามารถทุกอย่างที่จะดำรงหน่วยไว้ พร้อมทั้งพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า สามารถยืนหยัดอยู่เคียงข้าง ทหารนาวิกโยธินได้ตลอดไป
-พ.ศ.๒๕๐๑
 ได้จัดตั้งเป็นกองร้อยพยาบาล กรมนาวิกโยธิน 
-พ.ศ.๒๕๐๕ แปรสภาพเป็น กองร้อยพยาบาล กองพันกองบังคับการ กรมผสมนาวิกโยธิน
 
-พ.ศ.๒๕๒๑
 สถาปนาเป็น กองพันพยาบาล กรมสนับสนุนการช่วยรบ กรมนาวิกโยธิน 
-พ.ศ.๒๕๓๒
 แปรสภาพเป็น กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
แม้ว่าจะเกิดภัยคุกคามต่อชีวิต จักต้องเสี่ยงชีวิต พิการหรือบางคนต้องเสียชีวิต กำลังพลของกองพันพยาบาล
 
ก็ไม่ เคยย่อท้อต่อภัยดังกล่าว
  ยังคงมุ่งมั่นที่ จะดูแลทหารนาวิกโยธิน ให้ดีที่ สุด พร้อมทั้งปฏิญาณตนไว้ว่า 
ชีวิตนี้จะยอมเป็นราชพลี เพื่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นที่รักยิ่ง
จากการปฏิบัติงานที่ ผ่านมา
  จึงเป็นที่ ประจักษ์ต่อทหารทุกพรรคเหล่าและพี่ น้องประชาชนทุกคน 
จึง ได้รับพระราชทาน
 ธงชัยเฉลิมพล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔
   ซึ้งมีผู้แทนหน่วยเข้ารับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล คือ 
น.ท.คณิน ชุมวรฐายี รน. ซึ้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันพยาบาล ในขณะนั้น
  ยังความปราบปลื้มยินดีให้กับ
ข้าราชการ พลทหาร และครอบครัวของกองพันพยาบาลทั่วทุกคน เพราะ กองพันพยาบาล
  กรมสนับสนุน 
กองพลนาวิกโยธิน เป็นหน่วยแพทย์หน่วยแรกในกองทัพไทยที่ได้รับ
  พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น หาที่เปรียบ มิได้เช่นนี้