Home

การลำเลียงผู้ป่วยโดยทางอากาศ

การลำเลียงผู้ป่วยและบาดเจ็บโดยทางเครื่องบินภายใต้การดูแลของเจ้า หน้าที่สายแพทย์ การลำเลียงส่งกลับผู้ป่วยเจ็บด้วยวิธีนี้  นิยมนำเครื่องบินมาใช้ทันทีเพื่อความประสงค์ทางทหาร   แต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากนัก

  จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่สอง การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บโดยทางอากาศนั้นได้แสดงให้เห็นว่าเป็นผลดีแก่การส่ง กำลังบำรุงทางทหารเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม: การลำเลียงผู้ป่วยโดยทางอากาศ

การพยาบาลเบื้องต้นบนเรือ

การพยาบาลเบื้องต้นบนเรือ
การ ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือ เจ็บป่วยกระทันหัน ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้พ้นอันตราย ก่อนที่จะส่งไปให้แพทย์รักษาต่อไป โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเท่าที่หาได้ในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม: การพยาบาลเบื้องต้นบนเรือ

อาชีวอนามัยทางทะเล

อาชีวอนามัยทางทะเล หมายความถึง ศาสตร์การดูแลสุขภาพอนามัยของคนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทะเล  โดยผู้ดำเนินการ คือ ผู้มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขจากสาขาวิชาชีพใดก็ตาม มุ่งเน้นการดำเนินการดูแลสุขภาพของคนทำงานโดยใช้ศาสตร์ทางด้านการแพทย์เฉพาะ ทาง ซึ่งจะต้องมีการตรวจร่างกายผู้ป่วย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวอนามัยทางทะเล

Page 3 of 3

.

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
11
9
100
56610
290
302
56787
Your IP: 54.196.208.187
Server Time: 2019-03-24 18:03:22