เทปบันทึกการประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2557 "มุ่งสู่ AEC การแพทย์นาวีก้าวไกล"วันพฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 0830 - 1630 ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เทปบันทึกการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2557 วันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 0830 - 1630 ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
มหกรรมการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2557 "การจัดการความรู้สู่องค์กรค์แห่งการเรียนรู้"
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
มหกรรมการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2556 "การจัดการความรู้สู่องค์กรค์แห่งการเรียนรู้"
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ