ข่าวประชาสัมพันธ์ (หน้าแรก)

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 testing เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 328
2 การประชุม Teleconference องค์ความรู้ที่ 2 การดูแลทางสุขภาพจิตในผู้ปฏิบัติการทางทหาร ณ ห้องประชุม 2 รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ใน 4 ก.พ.58 (0900-1200) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 501
3 การประชุมปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานระบบบริการทางการแพทย์ในเรือหลวง" 5ก.พ.58 (0900-1600) ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 489
4 น.อ.ชลธร สุวรรณกิตติ ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ พร.และ ผอ.กวก.ศวก.พร.เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ พร.ครั้งที่1/2558 ณ ห้องประชุม1 กวก.ศวก.พร. เมื่อ 12 ธ.ค.57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 638
5 พล.ร.ต.หญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ รอง จก.พร. และประธานคณะกรรมการ KM พร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ CKO ของ พร. ปี งป.58 เมื่อ 14 พ.ย.57 เวลา 0900-1100 ณ ห้องประชุม พร.1 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 696
6 พล.ร.ท.กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ จก.พร. และ พล.ร.ต.สุรเสน ตวงวรนันท์ รอง จก.พร. ร่วมงานนิทรรศการ วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี งป.57 โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 741
7 พล.ร.ท.กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ จก.พร.เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ การบูรณาการระบบบริการทางการแพทย์กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.57 เวลา 0830 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 631
8 พล.ร.ต.สุรเสน ตวงวรนันท์ รอง จก.พร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแพทย์ทางไกล" เมื่อวันที่ 6 พ.ค.57 เวลา 0830 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 814
9 พล.ร.ต.สุรเสน ตวงวรนันท์ รอง จก.พร. เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเรื่อง "การพัฒนาบุคลากรและการประกันคุณภาพการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) " เมื่อ 17 ก.พ.57 เวลา 0900 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 671
10 น.อ.ปิยะวัฒน์ วงศ์วานิช ผอ.กวก.ศวก.พร. เป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ที่ กฝร.ทร. ณ ห้องประชุม กฝร.ทร. เมื่อ 29 ม.ค. 57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 953

Page 1 of 4

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในวิวัฒน์ทหาร ศฝท.ยศ.ทร. ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่  28-29 ก.ค. 2558

click ชมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ 9-11 มี.ค.59

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์  9-11 มี.ค.59

click ชมภาพกิจกรรม