เอกสาร/ ข้อมูล

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 คำสั่ง เรื่อง การสอบแข่งขันการสอบเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 58.....[[วันที่ประกาศ 16 มี.ค..58]]......โดย กพ.พร.(โทร. 52606) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 612
2 สิทธิประโยชน์น่ารู้ด้านสวัสดิการของข้าราชการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 692
3 โครงการการจัดการความรู้ของ กวก.ศวก.พร. มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี 57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 592
4 แผนแม่บทการจัดการความรู้ ของ ทร. พ.ศ.2557-2560 [[ประกาศเมื่อ 28 พ.ย. 56]] เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 843
5 รายงานผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปีงบประมาณ 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 744
6 แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม ในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 641
7 น้ำมันดิบกับผลกระทบต่อสุขภาพ สภาพแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 707
8 โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้บุคลากรหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 812
9 การจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 770
10 เอกสารการจัดการความรู้ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1419

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในวิวัฒน์ทหาร ศฝท.ยศ.ทร. ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่  28-29 ก.ค. 2558

click ชมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ 9-11 มี.ค.59

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์  9-11 มี.ค.59

click ชมภาพกิจกรรม