เส้นทางองค์กรแห่งการเรียนรู้

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 องค์ความรู้หลัก ของ พร.ปี 57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2146
2 องค์ความรู้หลัก ของ พร.ปี 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1213
3 การจัดการความรู้ สู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ พร. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 839
4 รายงานการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ ครึ่งปีแรก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 725
5 คู่มือ การจัดการความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 851
6 KM-NMD MODEL : MY HOME MODEL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 891
7 เหลียวหน้ามองหลัง การจัดการความรู้ สู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ พร. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 731
8 นโยบาย การจัดการความรู้ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ปี ๒๕๕๔-๕๕ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 628

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในวิวัฒน์ทหาร ศฝท.ยศ.ทร. ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่  28-29 ก.ค. 2558

click ชมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ 9-11 มี.ค.59

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์  9-11 มี.ค.59

click ชมภาพกิจกรรม