ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP" ปี 61

 ขอเชิญ แพทย์/บุคลากรสายวิทยาการ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP"

วันที่ 22-23 ก.พ.61  เวลา 0830 - 1600 ณ ห้องประชุมประพัฒศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

พิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)

พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร.เป็นตัวแทน พร. รับมอบโล่และประกาศนียบัตรในพิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)โดย พร. เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  จาก วช.(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)      เมื่อ 17 ส.ค. 59 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่10/2559

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 14 พ.ย.59 เวลา 1330-1600 ณ ห้องประชุม พร.1

 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่11/2559

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 19 ธ.ค.59 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม อาคารพิเคราะห์โรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

 

 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2559

พล.ร.ต.วิชัย  มนัสศิริวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร.

ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม พร.2 

 

การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ สน.จธว.พร.

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.59  รศ.ภญ.โสภิต  ธรรมอารีย์ อาจารย์ผู้ตรวจเยี่ยมของวช.

ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการตาม Correctives Action Plan ของ สน.จธว.พร.

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH-GCP

พล.ร.ต.วิชัย  มนัสศิริวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH-GCP 

โดยวิทยากรจาก มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม รพ.ปก.พร. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่ 3/2559

พล.ร.ต.วิชัย  มนัสศิริวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร.

ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม พร.2 

 

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุม SOPs Training-RO4

พล.ร.ต.วิชัย  มนัสศิริวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุม SOPs Training-RO4 

เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคา 2559

ณ ห้องประชุม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น3 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

 

SOPs Training 2015

เมื่อวันที่ 17 และ 27 ก.ค.58 สน.จธว.พร. จัด SOPs Training 2015
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม 
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และ ห้องประชุม พร.๑
 

การตรวจการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร.

เมื่อวันที่ 14- 17 ก.ย.58  พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร.เป็นประธาน
ในการต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในการตรวจการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. 
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระบบ NECAST
(National Ethies Committee Accreditation system Of Thailand)


ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร.

ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00

ณ ห้องประชุม พร. 2 

PINHLAO Researth DAY

เมื่อวันอังคารที่ 4 ส.ค.58    พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร.
เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมงานวิจัย โดยจัดปาฐกถาพิเศษ 
"การวิจัยกับการพันาบุคลากร" และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยของบุคลากร รพ.ฯ
โดยสำนักงานจริยธรรมการวิจัย พร.ร่วมกับ
คณะกรรมการวิจัยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
×

คำเตือน

JFolder::create: Could not create directory.Path: /var/www/html/ethics/images/picture/th/
Copy failed.
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร.
เข้าร่วมพิธีลงนามนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช.