คนที่ 31 น.อ.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ 1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.52

คนที่ 32 น.อ.บรรเจิด วิภาตะวิทย๋ 1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.54

คนที่ 33 น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงส์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.56

คนที่ 34 น.อ.สุรพล ชัชวาลวานิช 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57

 คนที่ 35 น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ 1 ต.ค.57

 

 

เพลง ดุจดังสายฟ้า

เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เพลง ดุจดังสายฟ้า
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เนื้อเพลงดุจดังสายฟ้า

คลังความรู้

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรค ptsd

โครงการGreen&Clean

ประชาสัมพันธ์

การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
งานเวชระเบียนรพ.
รพ.ทร.กรุงเทพ
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก