โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารดาวน์โหลด

Visitors Counter

69976
TodayToday28
YesterdayYesterday28
This_WeekThis_Week265
This_MonthThis_Month1018
All_DaysAll_Days69976
เพลงดุจดังสายฟ้า
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เนื้อเพลงดุจดังสายฟ้า
ราชสวัสดิ์
ราชสวัสดิ์(vdo)

ศูนย์ผู้สูงอายุ

ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
ศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

วารสาร รพ.ทร.กรุงเทพ

ฉบับที่ 1/57
ฉบับที่ 2/57
ฉบับที่ 3/57
ฉบับที่ 4/57
ฉบับที่ 1/58
ฉบับที่ 2/58
ฉบับที่ 3/58
ฉบับที่ 4/58
ฉบับที่ 1/59
ฉบับที่ 2/59
ฉบับที่ 3/59
ฉบับที่ 4/59
ฉบับที่ 1/60
ฉบับที่ 2/60
ฉบับที่ 3/60
ฉบับที่ 4/60
ฉบับที่ 1/61
ฉบับที่ 2/61

การจัดการความรู้(KM)

nursing intervention
การตรวจสุขภาพเชิงรุก
มาตรฐาน ARI Clinic
สำหรับปฐมภูมิ.pdf
แนวทาง IC covid19
qr code
แนวทางการวางแผนพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
กระบวนการย่อยงานสูทกรรม
การจัดการความรู้รพ.ทร.กรุงเทพ
KM 7 ขั้นตอน
กระบวนการย่อยงานสูทกรรม
ระบบการตรวจสุขภาพประจำปี
การจัดการความรู้งานสูทกรรม
โปสเตอร์มหกรรมKM
KM งานทันตกรรม
ผังงานทันตกรรม

หน่วยงานภายนอก

                                                 

ประชาสัมพันธ์

ปิดการจองวัคซีน
ขอความกรุณาติดต่อกลับ
ผู้มีนัดฉีดวัคซีนcovid-19
เลื่อนนัดฉีดวัคซีนเข็มที่2
แจ้งงดการให้บริการ
ชี้แจงการให้บริการ
งานห้องตรวจโรค
แจ้งงดให้บริการ
งานตรวจสุขภาพ
แจ้งงดการให้บริการ
คลินิคนอกเวลา
แจ้งงดการให้บริการ
แจ้งงดการให้บริการ
แพทย์แผนไทย
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ภัยเงียบ
PM 2.5
novel coronavirus 2019
งานทันตกรรม

นโยบายผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ

ประมวลภาพกิจกรรมรพ.ฯ

เสนาธิการทหารเรือ
ตรวจเยี่ยมรพ.ทร.กรุงเทพ
ศปส.ทร.ตรวจเยี่ยมรพ.ฯ
โครงการพัฒนาความรู้
“ วันพยาบาลแห่งชาติ ”
ให้ความรู้เรื่องโรคโควิท19
ฝึกภาคปฏิบัติ การแพทย์ทหาร
กำจัดลูกน้ำยุงลาย
อาคารที่พักส่วนกลางพื้นที่บางนา
งานเวชกรรมป้องกัน
ทดสอบสมรรถภาพ

รพ.คุณธรรม

HA Forum ครั้งที่20

รพ.นภาลัยผลงาน GREEN & Clean
รพ.เชียงแสนHealthcare Supply Chain and Logistics
รพ.สตูลส่งข้อมูลทันเวลา ถูกต้อง รับรอง เงินไม่สูญ
รพ.พระยืน เครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมกันเยียวยา
ระบบจัดเก็บเวชระเบียน
การพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ป้องกันข้อร้องเรียน
การพัฒนาคุณภาพระบบงานเยี่ยมบ้านเครือข่ายปฐมภูมิเขตเมืองสุราษฎร์ธานี
Maintenance ระบบช่วยลดงานENV
การพัฒนาระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพ
Adapt or Die
Change Organization For Sustainability
Advanced Hospital Accreditation : “Change Organization For Sustainability” : Bhumibol Adulyadej Hospital
Change&Collaboration: Nursing Perspective ดร.กฤษดา แสวงดี
เพิ่มพลังบวก เพิ่มต้นทุนชีวิต เพิ่มคุณค่าองค์กร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
คุณภาพการดูแลผู้ติดยาเสพติด จากสถานพยาบาลสู่ชุมชน
เทคโนโลยีเปลี่ยนไว เราจะรับมืออย่างไรดี เจษฎาศิวรักษ์
องค์ประกอบ SHA จากการเยี่ยมสำรวจ พว.วรรณระวี อัคนิจ
ผสมงาน ผสานคน สร้างปฐมภูมิคุณภาพ แพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ
Tele-Medicine and Remote Monitoring นพ.อนันต์ กนกศิลป
VENTI ระบบติดตามผู้ป่วยหน่วยตร.แพทย์เวร-ฉุกเฉิน รพ.ศิริราช รุ่งฤดี ปาวิชัย

งานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ