โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารดาวน์โหลด

Visitors Counter

72920
TodayToday1
YesterdayYesterday35
This_WeekThis_Week70
This_MonthThis_Month1
All_DaysAll_Days72920
เพลงดุจดังสายฟ้า
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เนื้อเพลงดุจดังสายฟ้า
ราชสวัสดิ์
ราชสวัสดิ์(vdo)

ศูนย์ผู้สูงอายุ

ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
ศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

วารสาร รพ.ทร.กรุงเทพ

ฉบับที่ 1/57
ฉบับที่ 2/57
ฉบับที่ 3/57
ฉบับที่ 4/57
ฉบับที่ 1/58
ฉบับที่ 2/58
ฉบับที่ 3/58
ฉบับที่ 4/58
ฉบับที่ 1/59
ฉบับที่ 2/59
ฉบับที่ 3/59
ฉบับที่ 4/59
ฉบับที่ 1/60
ฉบับที่ 2/60
ฉบับที่ 3/60
ฉบับที่ 4/60
ฉบับที่ 1/61
ฉบับที่ 2/61

หน่วยงานภายนอก

                                                 

ประมวลภาพกิจกรรมรพ.ฯ

ทหารเรือเล่าข่าว
การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน
ฉีดวัคซีนCOVID-19
เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
รับส่งหน้าที่ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
ผอ.รพ.ฯตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในรพ.ฯ
เสนาธิการทหารเรือ
ตรวจเยี่ยมรพ.ทร.กรุงเทพ
โครงการพัฒนาความรู้
“ วันพยาบาลแห่งชาติ ”

ประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์ผู้สูงอายุ
แจ้งการให้บริการ
แพทย์แผนไทย
งานเวชระเบียน
แจ้งการทำลายแฟ้มเวชระเบียน
ทำอย่างไรให้สุขภาพจิตดี
ชี้แจงการให้บริการ
งานห้องตรวจโรค
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ภัยเงียบ
PM 2.5
novel coronavirus 2019
งานทันตกรรม

รพ.คุณธรรม

HA Forum ครั้งที่20

รพ.นภาลัยผลงาน GREEN & Clean
รพ.เชียงแสนHealthcare Supply Chain and Logistics
รพ.สตูลส่งข้อมูลทันเวลา ถูกต้อง รับรอง เงินไม่สูญ
รพ.พระยืน เครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมกันเยียวยา
ระบบจัดเก็บเวชระเบียน
การพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ป้องกันข้อร้องเรียน
การพัฒนาคุณภาพระบบงานเยี่ยมบ้านเครือข่ายปฐมภูมิเขตเมืองสุราษฎร์ธานี
Maintenance ระบบช่วยลดงานENV
การพัฒนาระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพ
Adapt or Die
Change Organization For Sustainability
Advanced Hospital Accreditation : “Change Organization For Sustainability” : Bhumibol Adulyadej Hospital
Change&Collaboration: Nursing Perspective ดร.กฤษดา แสวงดี
เพิ่มพลังบวก เพิ่มต้นทุนชีวิต เพิ่มคุณค่าองค์กร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
คุณภาพการดูแลผู้ติดยาเสพติด จากสถานพยาบาลสู่ชุมชน
เทคโนโลยีเปลี่ยนไว เราจะรับมืออย่างไรดี เจษฎาศิวรักษ์
องค์ประกอบ SHA จากการเยี่ยมสำรวจ พว.วรรณระวี อัคนิจ
ผสมงาน ผสานคน สร้างปฐมภูมิคุณภาพ แพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ
Tele-Medicine and Remote Monitoring นพ.อนันต์ กนกศิลป
VENTI ระบบติดตามผู้ป่วยหน่วยตร.แพทย์เวร-ฉุกเฉิน รพ.ศิริราช รุ่งฤดี ปาวิชัย

งานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ