โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารดาวน์โหลด

Visitors Counter

61944
TodayToday37
YesterdayYesterday58
This_WeekThis_Week176
This_MonthThis_Month276
All_DaysAll_Days61944
เพลงดุจดังสายฟ้า
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เนื้อเพลงดุจดังสายฟ้า
ราชสวัสดิ์
ราชสวัสดิ์(vdo)

ศูนย์ผู้สูงอายุ

ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
ศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

วารสาร รพ.ทร.กรุงเทพ

ฉบับที่ 1/57
ฉบับที่ 2/57
ฉบับที่ 3/57
ฉบับที่ 4/57
ฉบับที่ 1/58
ฉบับที่ 2/58
ฉบับที่ 3/58
ฉบับที่ 4/58
ฉบับที่ 1/59
ฉบับที่ 2/59
ฉบับที่ 3/59
ฉบับที่ 4/59
ฉบับที่ 1/60
ฉบับที่ 2/60
ฉบับที่ 3/60
ฉบับที่ 4/60
ฉบับที่ 1/61
ฉบับที่ 2/61

การจัดการความรู้(KM)

nursing intervention
การตรวจสุขภาพเชิงรุก
มาตรฐาน ARI Clinic
สำหรับปฐมภูมิ.pdf
แนวทาง IC covid19
qr code
แนวทางการวางแผนพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
กระบวนการย่อยงานสูทกรรม
การจัดการความรู้รพ.ทร.กรุงเทพ
KM 7 ขั้นตอน
กระบวนการย่อยงานสูทกรรม
ระบบการตรวจสุขภาพประจำปี
การจัดการความรู้งานสูทกรรม
โปสเตอร์มหกรรมKM
KM งานทันตกรรม
ผังงานทันตกรรม

หน่วยงานภายนอก

                                                 

ประชาสัมพันธ์

ชี้แจงการให้บริการ
งานห้องตรวจโรค
แจ้งงดให้บริการ
งานตรวจสุขภาพ
แจ้งงดการให้บริการ
คลินิคนอกเวลา
แจ้งงดการให้บริการ
แจ้งงดการให้บริการ
แพทย์แผนไทย
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ภัยเงียบ
PM 2.5
novel coronavirus 2019
งานทันตกรรม

นโยบายผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ

ประมวลภาพกิจกรรมรพ.ฯ

ศปส.ทร.ตรวจเยี่ยมรพ.ฯ
โครงการพัฒนาความรู้
“ วันพยาบาลแห่งชาติ ”
ให้ความรู้เรื่องโรคโควิท19
ฝึกภาคปฏิบัติ การแพทย์ทหาร
กำจัดลูกน้ำยุงลาย
อาคารที่พักส่วนกลางพื้นที่บางนา
งานเวชกรรมป้องกัน
ทดสอบสมรรถภาพ

รพ.คุณธรรม

HA Forum ครั้งที่20

รพ.นภาลัยผลงาน GREEN & Clean
รพ.เชียงแสนHealthcare Supply Chain and Logistics
รพ.สตูลส่งข้อมูลทันเวลา ถูกต้อง รับรอง เงินไม่สูญ
รพ.พระยืน เครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมกันเยียวยา
ระบบจัดเก็บเวชระเบียน
การพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ป้องกันข้อร้องเรียน
การพัฒนาคุณภาพระบบงานเยี่ยมบ้านเครือข่ายปฐมภูมิเขตเมืองสุราษฎร์ธานี
Maintenance ระบบช่วยลดงานENV
การพัฒนาระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพ
Adapt or Die
Change Organization For Sustainability
Advanced Hospital Accreditation : “Change Organization For Sustainability” : Bhumibol Adulyadej Hospital
Change&Collaboration: Nursing Perspective ดร.กฤษดา แสวงดี
เพิ่มพลังบวก เพิ่มต้นทุนชีวิต เพิ่มคุณค่าองค์กร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
คุณภาพการดูแลผู้ติดยาเสพติด จากสถานพยาบาลสู่ชุมชน
เทคโนโลยีเปลี่ยนไว เราจะรับมืออย่างไรดี เจษฎาศิวรักษ์
องค์ประกอบ SHA จากการเยี่ยมสำรวจ พว.วรรณระวี อัคนิจ
ผสมงาน ผสานคน สร้างปฐมภูมิคุณภาพ แพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ
Tele-Medicine and Remote Monitoring นพ.อนันต์ กนกศิลป
VENTI ระบบติดตามผู้ป่วยหน่วยตร.แพทย์เวร-ฉุกเฉิน รพ.ศิริราช รุ่งฤดี ปาวิชัย

งานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ