พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กำลังพลบริหารร่างกาย ตาม model ของนายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสสส.ในเรื่องการบริหาร่างกาย ระหว่างการทำงานเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากความพร้อมของร่างกาย