หอบริบาล "บ้านพักใจ" โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหอพักฟื้นของผู้ป่วยข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของข้าราชการทหารเรือและผู้ที่กลับมาจากปฎิบัติราชการ รวมถึงความสบายใจของคนในครอบครัว

 

 

 

 

 

       

                

การจัดการความรู้ KM (Best Practice 2018) : Visual checklist Life Support Set for nurse