พลเรือตรี เกิดศักดิ์  วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  รับมอบเงินบริจาคจากทายาท พลเรือตรี ผิน  ลุมพิกานน์  อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จำนวนเงิน ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท  เพื่อสร้างห้องประชุม "ลุมพิกานนท์"  ให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ   ณ  ห้องรับรอง  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒