พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบ ๘๒ โดยมี ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและลูกจ้าง เป็นประจำทุกปี ตามวัตถุประสงค์ของเงิน กองทุนหมอพร เป็นครั้งที่16  ซึ่งปีนี้กำหนดมอบทุนการศึกษา ๕๖ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐  บาท  เงินจากกองทุนหมอพร ๑๘๒,๐๐๐ บาท ผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนการศึกษาได้แก่ พลเรือตรีหญิง นิภาภรณ์ เล้าโสภาภิรมณ์ มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท คุณ พิพัฒน์ วิสิทธิ์กาศ  จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท     ณ         ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒