Print
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Hits: 158

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จัดกำลังพลสนับสนุนหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณะภัยทางทะเล กองทัพเรือ  ประกอบด้วย   ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ๑ ชุด     ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ (Maritime Aquatic Life Support Team: MAL) ชุดสำรวจสำรวจและประเมินความเสียหาย ทร.(Naval Disaster Assessment Team:NDAT)   ตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารเรือ  เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” (PA BUK) ขั้นสูงสุด จากกรณีพายุโซนร้อน"ปาบึก" จะพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด   เมื่อวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๖๒