ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จัดกำลังพลสนับสนุนหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณะภัยทางทะเล กองทัพเรือ  ประกอบด้วย   ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ๑ ชุด     ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ (Maritime Aquatic Life Support Team: MAL) ชุดสำรวจสำรวจและประเมินความเสียหาย ทร.(Naval Disaster Assessment Team:NDAT)   ตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารเรือ  เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” (PA BUK) ขั้นสูงสุด จากกรณีพายุโซนร้อน"ปาบึก" จะพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด   เมื่อวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๖๒