พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ   อ่านสารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช  ๒๕๖๒   จาก พลเรือเอก  ลือชัย  รุดดิษฐ์   ผู้บัญชาการทหารเรือ   ณ  สนามหญ้า  กองอำนวยการ  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ    อำเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่  ๒ มกราคม ๒๕๖๒