ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ   อ่านสารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช  ๒๕๖๒   จาก พลเรือเอก  ลือชัย  รุดดิษฐ์   ผู้บัญชาการทหารเรือ   ณ  สนามหญ้า  กองอำนวยการ  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ    อำเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่  ๒ มกราคม ๒๕๖๒