นาวาเอก หัสกร  หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีม NAVY SRRT ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ กิจการสโมสร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑