ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

แผนกสร้างเสริมสุขภาพ  กองสร้างเสริมป้องงกันด้านสุขภาพ  รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จัดกิจกรรม Smart BMI  ให้กับกำลังพล ทร.  พื้นที่ภาคตะวันออก  ประจำปี  งป.๖๒   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังพล  ทร.  มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนลงพุง  และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง   มีการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น  การบรรยายให้ความรู้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  ๒๐๐  นาย  ณ  ห้องประชุมกฤษณ์จันทร์   กิจการสโมสร  เมื่อวันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑