พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเดอะซีรี่ สนามที่ ๑ รายการ “พระบารมีปกเกล้าเหล่าทหารเรือ”   ณ  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหับ  จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๑