ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเดอะซีรี่ สนามที่ ๑ รายการ “พระบารมีปกเกล้าเหล่าทหารเรือ”   ณ  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหับ  จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๑