ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก  วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์  ให้แก่กำลังพล ทร.  ครอบครัวและประชาชนทั่วไปทีมารับบริการ   ณ  บริเวณประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑