พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก  วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์  ให้แก่กำลังพล ทร.  ครอบครัวและประชาชนทั่วไปทีมารับบริการ   ณ  บริเวณประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑