พลเรือตรี  เกิดศักดิ์  วีระโยธิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  รับแถวประจำสัปดาห์   และให้กำลังพลฝึกแถวชิดตามแบบที่ได้รับพระราชทาน  เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยให้กับกำลังพลของหน่่วย  ณ   สนามหญ้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑