พล.ร.ต.เกิดศักดิ์  วีระโยธิน ผอ.รพ.ฯ รับมอบถุงผ้าและของที่ระลึก จาก คุณ ดาราวรรณ  ทองใบ  ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาสัตหีบ พร้อมคณะ

 

 

พลเรือตรี  เกิดศักดิ์  วีระโยธิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  รับแถวประจำสัปดาห์   และให้กำลังพลฝึกแถวชิดตามแบบที่ได้รับพระราชทาน  เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยให้กับกำลังพลของหน่่วย  ณ   สนามหญ้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑