Print
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Hits: 138

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  ให้การต้อนรับพลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ทหาร และกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ ไปทดสอบร่างกายเพื่อเตรียมเข้าสู่การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ สวนกรมหลวงชุมพรฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑