พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติฯ ของกำลังพล สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข่งขันในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนกรมหลวงชุมพรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑