พลเรือตรี เกิดศักดิ์  วีระโยธิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรสังกัด  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  จำนวน  ๖๐ นาย โดยมี  พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธี ฯ  ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑