กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ   ร่วมกับ แผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ  ทำการคัดกรองโรคติดต่อ และฉีดวัคซีนป้องโรคหัด ให้กับ ทหารกองประจำการ ผลัดที่๓/๖๑    จำนวน  ๔,๐๐๐ นาย  ระหว่างวันที่  ๑-๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑