พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อหารือข้อราชการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการสนับสนุนทางด้านการแพทย์   ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑