พลเรือตรี เกิดศักดิ์  วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  รับมอบถุงผ้า ลดโลกร้อน จำนวน ๑,๐๐๐  ใบ   จาก คุณ สมศักดิ์  ตวงจารุวินัย  เพื่อใช้สำหรับใส่ยาให้ผู้มารับบริการ   ณ  ห้องรับรอง   โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๑