พลเรือตรี เกิดศักดิ์  วีระโยธิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบให้การต้อนรับ  พลเรือโท  พรชัย  แย้มกลิ่น   เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะฯ   เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ  ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  เจ้าหน้าที่สายแพทย์   และรับทราบผลการปฏิบัติงาน  ปัญหา  ข้อขัดข้อง   ณ  ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑