พลเรือตรี เกิดศักดิ์  วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑/๖๒ จัดอบรมโดย กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑