พลเรือตรี  เกิดศักดิ์  วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี  จาก นายอนุชา  อินทศร  นายอำเภอสัตหีบ พร้อมคณะ  ณ  ห้องรับรอง  โรงพยาบาลอภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑