พลเรือตรี  เกิดศักดิ์  วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก  นภดล  สุภากร  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  ณ  ห้องรับรองกองบัญชากองเรือยุทธการ   เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑