นโยบาย  พลเรือตรี  เกิดศักดิ์  วีระโยธิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒