พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคุณ วิทยา พาณิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในโครงการคุณคือคนสำคัญ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ในการให้บริการผู้ป่วยนอก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากเงินบริจาคของ คุณวิทยา พาณิชตระกูล ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑