ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคุณ วิทยา พาณิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในโครงการคุณคือคนสำคัญ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ในการให้บริการผู้ป่วยนอก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากเงินบริจาคของ คุณวิทยา พาณิชตระกูล ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑