พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารชั้นประทวน สังกัด โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑