ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ลดโลกร้อน  ด้วยสองมือเรา"  ร่วมกันพับถุงกระดาษรีไซเคิลนำมาแทนถุงพลาสติก ในการบรรจุยาแบบแผงไว้บริการจ่ายยาให้กับผู้มารับบริการ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักสิ่งแวดล้อม  และสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน   ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑