พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ลดโลกร้อน  ด้วยสองมือเรา"  ร่วมกันพับถุงกระดาษรีไซเคิลนำมาแทนถุงพลาสติก ในการบรรจุยาแบบแผงไว้บริการจ่ายยาให้กับผู้มารับบริการ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักสิ่งแวดล้อม  และสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน   ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑