พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยมสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง ตีบ ตัน แตก ตาย ภัยร้ายของหลอดเลือดแข็ง โดยมี นาวาเอก สุเชษฐ ตรรกธาดา ผู้อำนวยการกองเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑